continuiteit & transparantie

De belangrijke punten hierbij zijn continuïteit, transparantie en inzicht.

Mocht u denken “…die administratie doe ik toch liever zelf ….”,…… prima ! Online boekhouden is een mogelijke optie.

U kunt zich ook afvragen

  • ” Heb ik daar de tijd wel voor ?”
  • ” Welke risico’s loop ik eigenlijk door het zelf te willen doen ? “
  • ” Kan ik mijn kostbare tijd niet efficiënter en zinvoller besteden? “.

Uitbesteden kan tegen een betaalbaar tarief, zonder tijdverlies. Administratie is absoluut een vak. Uit ervaring weten we dat erg veel ondernemers het eerder een noodzakelijk kwaad vinden. Verplichtingen en regels zijn er immers al genoeg …maar het vervelende is….. ze zijn ook nog eens van toepassing op het voeren van een administratie.

ABCD Administratie staat voor een deugdelijke administratie volgens goed koopmansgebruik, waarbij de details van meet af aan correct zijn geregeld en voor de ondernemer de grote lijnen zichtbaar worden. Indien er sprake is van financiering middels een krediet of lening van de bank is dit nog eens extra belangrijk. Inzicht dient te worden verschaft alvorens aan de ondernemer geld wordt verstrekt. De belastingdienst vereist een periodieke afdracht / verrekening van de omzetbelasting en een gedetailleerde onderbouwing is noodzakelijk.

Vanwege recente kredietcrisis zijn de eisen opnieuw strenger geworden.

De kredietverstrekker(s) / banken willen graag inzicht in uw vermogenspositie privé en zakelijk. De duidelijkheid omtrent de situatie rondom uw bedrijf, winkel of onderneming is van belang. Balans, Verlies & Winstrekening, een exploitatieoverzicht zijn daarbij essentieel. Voor u als ondernemer is het een goed gevoel en geeft het rust om tijdig en continue inzicht te hebben in de cijfers, en uiteraard …..het geld.

Is er bij uw activiteiten mogelijk sprake van een seizoenpatroon ?

Hoe dan ook, U bent als ondernemer continue in staat om tijdig bij te sturen, immers u ziet de meest ontwikkelingen ( bijvoorbeeld daling of stijging van de omzet ) namelijk tijdig aankomen.

U zegt , dat zie ik toch wel, daarvoor heb ik geen administratie nodig. Deze ontwikkelingen meenemen en doorrekenen naar de toekomst en kijken wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn, dat is waar het om ook gaat.

meer lezen