wie ben ik

Als kind van de jaren 50-tig behoor ik tot de telraamgeneratie.

Evenals de meeste van mijn leeftijdsgenoten heb ik nog leren schrijven met de kroontjespen. Echter, ontwikkelingen in de tijd zorgden er voor dat het daar gelukkig niet bij bleef. De Texas Instruments rekenmachine, de rekenliniaal, de DOS computer, de mobiele telefoon en het internet kwamen achtereenvolgens op mijn pad. Ik ben dankbaar dat deze in de loop van de tijd werden toegevoegd. Wanneer ik kijk naar de afgelopen 50 jaar dan heeft mijn generatie een enorme verandering meegemaakt, met telkens nieuwe uitdagingen.

Veranderingen in het algemeen en bovengenoemde in het bijzonder op een positieve manier benaderen, hierin meegaan door het omarmen van uitdagingen, kansen en mogelijkheden heeft mij persoonlijk veel opgeleverd. Ik sta dan ook open voor allerlei zaken, ben van nature op een positieve manier nieuwsgierig en probeer telkens vanuit de opgedane inzichten en ervaringen te leren. Ik vind  betrouwbaarheid, integriteit, oplossing- en doelgerichtheid en kwaliteit persoonlijk erg belangrijk. Ook een pragmatische en praktische instelling vind ik van belang. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan ?

In de loop van de tijd heb ik ontdekt dat er meer is dan allerlei veronderstelde hokjes. In zijn algemeenheid denkt en vind men meestal dat zaken daar zo nodig in zouden moeten passen. Het geeft blijkbaar een bepaalde zekerheid en houvast. Vaak gaat het echter om schijnzekerheid, waardoor het houvast uiteindelijk verdwijnt.

Wat echter als de situatie en omstandigheden veranderen ?

Ervaring leert echter dat er vaak meer mogelijkheden zijn, maar daarvoor moet je naar mijn stellige overtuiging anders, breder en minder star kijken.

De zekerheden (kunnen) verdwijnen ….en wat dan ?

Iedereen heeft zijn eigen universum en kijk op de wereld.  Kijken vanuit meerdere en verschillende invalshoeken geeft vaak verrassende inzichten, juist ook als je buiten het eerder genoemde en veronderstelde hokje zit. De klant vraagt uiteindelijk om een goede, praktische, werkbare en doelgerichte oplossing . Kwaliteit en draagvlak levert uiteindelijk voor de klant de tevredenheid en toegevoegde waarde op.

terug