over mij

Mijn naam is Gerard Schuurhof.

Ik ben  62 jaar geleden geboren in Enschede.en na het vervullen van mijn militaire dienstplicht ( 1977-1979 ; sergeant-foerier ; administratief / logistiek )  ben ik mijn carrière begonnen bij de overheid als ambtenaar bij de sociale dienst op de afdeling uitkeringenadministratie. Vanaf begin jaren 90-tig vervulde ik  de functie aandachtsfunctionaris interne zaken  en ict. De inhoud van deze functie bestond onder meer uit de reguliere werkzaamheden binnen een complete financiële administratie , w.o. debiteuren, crediteuren, mede opstellen jaarrekening, begroting en managementrapportage, voorbereiden  beleids- en beheersmatige toelichting, verwerken  van begrotingswijzigingen. Gedurende het jaar had ik op diverse momenten contact en overleg met  budgethouders t.a.v. uitgaven, inkomsten, ontwikkelingen en resultaten m. b. t. de voor hen beschikbare budgetten.

 

Vanuit deze functie ben ik overgestapt naar de functie  medewerker afdeling planning  & control. Eind jaren 90-tig bleken er geen verdere doorgroeimogelijkheden meer te zijn binnen de organisatie. Ik heb toen besloten om mijn carrière elders voort te zetten. Daarbij was mijn doel om nog meer kennis en werkervaring op te  doen. In  de praktijk betekende deze stap dat ik vanuit de non-profitsector, via meerdere interim opdrachten , w.o  3 jaar als consultant bij een multinational, uiteindelijk  in de profitsector terecht ben gekomen. Hierdoor werd het voor mij mogelijk om beide sectoren van binnenuit goed met elkaar te vergelijken. Na een vast dienstverband, meerdere tijdelijke opdrachten via intermediairs en als consultant, ben ik vanaf  1 januari 2007 als Z Z P-er voor mezelf begonnen. In deze hoedanigheid werden me de mogelijkheden geboden om me zowel op het zakelijke als persoonlijke vlak verder te ontwikkelen.

meer lezen

Kate Raworth over de donut economie

Hoe werkt de donut economie precies? Econoom Kate Raworth legt het uit. Bekijk de hele aflevering op bit.ly/dedonuteconomie.

Gepostet von VPRO Tegenlicht am Dienstag, 28. November 2017