structuur & inzicht

 

Wat zou ABCD administratie voor u als ondernemer in uw situatie kunnen betekenen?

Een goede structuur en inzicht in uw financiële en administratieve zaken creëren voor u mogelijkheden en kansen. Uiteraard kun je er nog veel meer van zeggen, maar dat is mede afhankelijk van de situatie binnen uw onderneming, bedrijf of organisatie !

Er wordt nogal eens geroepen ” Ach …het is maar administratie, dat kan toch niet zo moeilijk zijn !! ”  Op zich klopt dat wel als  je er de vereiste opleidingen voor hebt gevolgd en daarnaast ook de nodige praktijkervaring hebt opgedaan. Nog te vaak wordt het voeren van een administratie gezien als een bijzaak. Er zijn echter meer aandachtspunten die een belangrijke rol spelen en mogelijk van invloed kunnen zijn op uw onderneming.

Een goede administratie betekent dat de inrichting van het financieel administratieve systeem, de administratie, overeenkomt met het organisatorische plaatje van uw bedrijf, onderneming en activiteiten.

Het is, anders gezegd , een blauwdruk van uw organisatie, althans dat zou het moeten zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde, omdat mede omdat hierdoor de ondernemer in staat wordt gesteld om te ondernemen en in staat wordt gesteld keuzes te maken. Het streven is om ruim voldoende inzicht te hebben dan wel te krijgen om afgewogen, verantwoorde en juiste keuzes te kunnen maken.

Vragen die daarbij naar voren kunnen komen zijn bijvoorbeeld :

  • ” Welke afdeling kost geld en welke levert geld op ? “
  • ” Welke producten / activiteiten leveren geld op en welke niet ? “
  • ” Waar kan ik de kosten ( nog ) verder beperken ? “
  • ” Waar ligt voor mijn bedrijf de Break-Even Omzet ? “

Om deze en andere vragen goed te kunnen beantwoorden is met name de juiste inrichting van de administratie van essentieel belang , omdat er geen discussie mag zijn over de interpretatie , de juistheid en de volledigheid van alle data en output uit het systeem

Anders gezegd ” Als je er een rommeltje  van maakt, vervolgens rommel in het systeem stopt, komen er alleen maar data  uit waar je niets mee kunt  ! ”

Gegevens die in een verkeerd ingericht systeem worden verwerkt leiden tot verkeerde output. Gevolg is dat er verkeerde conclusies worden getrokken waarna mogelijk een risicovolle , feitelijk onverantwoorde beslissing volgt, met alle consequenties van dien.

Wanneer het systeem op een juiste wijze is ingericht betekent dit dat de basis goed staat. Vervolgens moeten alle gegevens tijdig, juist, volledig en correct worden verwerkt. Hiermee is de basisvoorwaarde gecreëerd waardoor je in staat bent om op elk moment het juiste inzicht te verschaffen. Samenvattend kunnen we stellen dat het streven zou moeten zijn om van meet af aan de juiste basis neer te zetten om een goede en gezonde financieel administratieve basis te kunnen leggen voor uw onderneming.

begin