vragen

Als u even bij uzelf te rade gaat kunnen onderstaande vragen, op basis van de hiervoor geschetste onwenselijke situatie, eigenlijk niet concreet en juist worden beantwoord.

  • ” Welke mogelijkheden heb ik als ondernemer op basis van de financiële situatie ? “.
  • ” Welke keuzes zijn er mogelijk en welke mogelijkheden zijn feitelijk verantwoord ? “.
  • ” Waar komt mijn geld nu vandaan en waar liggen nog meer mogelijkheden ? “
  • ” Waar gaat mijn geld op dit moment naar toe en kan het mogelijk met minder en slimmer ? “
  • ” Winst of Verlies binnen mijn onderneming en op welke producten of activiteit(en) dan? “
  • ” Welke investeringen kan of moet / kan ik dit jaar (nog) doen en is het geld daarvoor eigenlijk wel aanwezig ? “
  • ” Welke kosten en omzet ontwikkeling zie ik binnen mijn onderneming ? “
  • ” Welke cashflow laat mijn onderneming zien en wanneer heb ik behoefte aan extra vermogen / liquiditeit een lening of krediet ? “
  • ” Hoe lang staan mijn debiteuren gemiddeld open en betaald men eigenlijk wel op tijd? “

ABCD Administratie wil u graag helpen om de noodzakelijke informatie helder en duidelijk in beeld te krijgen. Het inrichten, onderhouden en uitvoeren van administraties is onze expertise. Daarnaast bieden we u ondersteuning en voorzien we u van zinvolle managementinformatie om uw bedrijfsactiviteiten te sturen en te verbeteren. U wordt in staat gesteld om verantwoorde en vooral onderbouwde keuzes te maken.

 

meer lezen