schuldhulpverlening

ABCD Administratie wil uw organisatie graag van dienst zijn in de schuldhulpverlening door te ondersteunen bij het uitvoeren van diversen werkzaamheden zoals

  • Voeren van intakegesprekken
  • Opstellen en uitvoeren van een begeleidingstraject
  • Bewaken van het schuldhulpverleningstraject
  • Opvragen van vorderingen bij schuldeisers
  • Onderhandelen met Schuldeisers
  • Berekenen aflossingscapaciteit van schuldenaren
  • Voeren van voortgangsgesprekken
  • Bieden van Budgetbegeleiding
  • Rapportages schrijven
  • Indien noodzakelijk doorverwijzen naar andere instanties

Vanuit jarenlange ervaring en een achtergrond vanuit sociale zaken (her)kent ABCD Administratie de ┬áproblematiek en weet dat er heel vaak sprake is van een geleidelijk proces, waardoor men uiteindelijk terecht komt in een problematische, uitzichtloze situatie, waarbij de motivatie en het inzicht om daar iets aan te veranderen ontbreekt. Het gevolg daarvan is dat men nog verder afglijdt en meer problemen op zich af ziet komen. Waar het feitelijk om gaat is in een zo vroeg mogelijk stadium in samenspraak en samenwerking op te treden en bij te sturen. In dien het mogelijk is zou het beter zijn om preventief op te treden, als een soort poortwachter wanneer typische profielkenmerken ontstaan, zoals verslavingsproblematiek, werkeloosheid, echtscheiding enzovoort. Een goede dossieropbouw is voor het ondersteuning – en begeleidingsproces erg belangrijk. Inzicht in en overzicht met betrekking tot de situatie is erg belangrijk, waarbij de centrale vraag is hoe kunnen de problemen, gegeven de specifieke situatie, conform de daarvoor geldende regels worden opgelost en hoe komen we gelijktijdig van situatie A naar situatie B, waarin de problemen structureel worden voorkomen.

meer