ABCD Administratie

 
Voor u als ( startend ) ondernemer of particulier is het vaak erg lastig om uw administratie op orde te brengen en te houden. Helaas blijkt in de praktijk maar al te vaak dat facturen en bonnetjes in een map, prullenbak of schoenendoos belanden. Dit simpele gegeven betekent dat enige structuur en inzicht absoluut niet aanwezig is. Vreemd eigenlijk, want kijk je naar het prive huishoudboekje, dan weet je immers wel waar het geld vandaan komt en waar het vervolgens naar toe gaat. Voor u als ondernemer is het zonder een deugdelijke administratie immers niet mogelijk om te sturen binnen uw onderneming. Bovendien ontbreken de mogelijkheden om verantwoording af te leggen bij de bank en / of belastingdienst. Het resultaat zou kunnen zijn dat de bank u geen krediet / lening meer verstrekt en er vanuit de fiscus een ambtshalve aanslag met boete op de deurmat valt en daar bent u als ondernemer beslist niet blij mee. Als u even bij uzelf te rade gaat kunnen onderstaande vragen, op basis van de hierboven geschetste onwenselijke situatie, eigenlijk niet concreet en juist worden beantwoord.
 • ” Welke mogelijkheden heb ik als ondernemer op basis van de financiële situatie ? “.
 • ” Welke keuzes zijn er mogelijk en welke mogelijkheden zijn feitelijk verantwoord ? “.
 • ” Waar komt mijn geld nu vandaan en waar liggen nog meer mogelijkheden ? “
 • ” Waar gaat mijn geld op dit moment naar toe en kan het mogelijk met minder en slimmer ? “
 • ” Winst of Verlies binnen mijn onderneming en op welke producten of activiteit(en) dan? “
 • ” Welke investeringen kan of moet / kan ik dit jaar (nog) doen en is het geld daarvoor eigenlijk wel aanwezig ? “
 • ” Welke kosten en omzet ontwikkeling zie ik binnen mijn onderneming ? “
 • ” Welke cashflow laat mijn onderneming zien en wanneer heb ik behoefte aan extra vermogen / liquiditeit een lening of krediet ? “
 • ” Hoe lang staan mijn debiteuren gemiddeld open en betaald men eigenlijk wel op tijd? “
ABCD Administratie wil u graag helpen om de noodzakelijke informatie helder en duidelijk in beeld te krijgen. Het inrichten, onderhouden en uitvoeren van administraties is onze specialiteit. Daarnaast bieden we u ondersteuning en voorzien we u van zinvolle managementinformatie om uw bedrijfsactiviteiten te sturen en te verbeteren. U wordt in staat gesteld om verantwoorde en vooral onderbouwde keuzes te maken. De belangrijke punten hierbij zijn continuïteit, transparantie en inzicht. Mocht u denken “…die administratie doe ik toch liever zelf ….”,…… prima ! Online boekhouden is een mogelijke optie. U kunt zich ook afvragen
 • ” Heb ik daar de tijd wel voor ?”
 • ” Welke risico’s loop ik eigenlijk door het zelf te willen doen ? “
 • ” Kan ik mijn kostbare tijd niet efficiënter en zinvoller besteden? “.
Uitbesteden kan tegen een betaalbaar tarief, zonder tijdverlies. Administratie is absoluut een vak. Uit ervaring weten we dat erg veel ondernemers het eerder een noodzakelijk kwaad vinden. Verplichtingen en regels zijn er immers al genoeg …maar het vervelende is….. ze zijn ook nog eens van toepassing op het voeren van een administratie. ABCD Administratie staat voor een deugdelijke administratie volgens goed koopmansgebruik, waarbij de details van meet af aan correct zijn geregeld en voor de ondernemer de grote lijnen zichtbaar worden. Indien er sprake is van financiering middels een krediet of lening van de bank is dit nog eens extra belangrijk. Inzicht dient te worden verschaft alvorens aan de ondernemer geld wordt verstrekt. De belastingdienst vereist een periodieke afdracht / verrekening van de omzetbelasting en een gedetailleerde onderbouwing is noodzakelijk. Vanwege de huidige kredietcrisis zullen de eisen opnieuw strenger worden. De kredietverstrekker(s) / banken willen graag inzicht in uw vermogenspositie privé en zakelijk. De duidelijkheid omtrent de situatie rondom uw bedrijf, winkel of onderneming is van belang. Balans, Verlies & Winstrekening, een exploitatieoverzicht zijn daarbij essentieel. Voor u als ondernemer is het een goed gevoel om tijdig en continue inzicht te hebben in de cijfers, en uiteraard …..het geld. Is er bij uw activiteiten mogelijk sprake van een seizoenpatroon ? Hoe dan ook, U bent als ondernemer continue in staat om tijdig bij te sturen, immers u ziet de meest ontwikkelingen ( bijvoorbeeld daling of stijging van de omzet ) namelijk tijdig aankomen. U zegt , dat zie ik toch wel, daarvoor heb ik geen administratie nodig. Deze ontwikkelingen meenemen en doorrekenen naar de toekomst en kijken wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn, dat is waar het om gaat.