Administratie

Wat zou administratie voor u als ondernemer kunnen betekenen ?

Structuur, inzicht in de mogelijkheden en kansen zijn voor u als ondernemer belangrijk.  Veel zaken zijn echter afhankelijk van de feitelijk situatie binnen uw onderneming!

De  basis van uw onderneming en bedrijfsvoering wordt mede gevormd door de administratie.

Er wordt nogal eens geroepen ” Ach …het is maar administratie, dat kan toch niet zo moeilijk zijn !! “. Als je er de vereiste opleidingen voor hebt en daarnaast de nodige praktijkervaring hebt opgedaan, dan is dat eigenlijk ook wel zo. Te vaak echter wordt het voeren van een administratie gezien als een bijzaak. Mogelijk zijn er in uw onderneming meer aandachtspunten die een belangrijke rol spelen en van invloed zijn op de bedrijfsvoering.

Een goede administratie betekent dat de inrichting van uw  financieel administratieve systeem, de administratie, overeenkomt met het organisatorische plaatje van uw onderneming en de activiteiten. Het is, anders gezegd ,een blauwdruk van uw organisatie, althans zou het moeten zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde, omdat mede hierdoor de ondernemer in staat wordt gesteld om te ondernemen. Ruim voldoende inzicht om afgewogen, verantwoorde en juiste keuzes te kunnen maken.

Vragen die naar voren kunnen komen

  • ” Welke afdeling/activiteit  kost geld en welke levert geld op ? “
  • ” Welke producten leveren geld op en welke niet ? “
  • ” Waar kan ik de kosten beperken ? “
  • ” Wat is de Break – Even Omzet ? “

Met name de juiste inrichting van uw financieel administratieve systeem is hierbij belangrijk, omdat de data en output er van afhankelijk zijn.

Anders gezegd ” Als je er een rommeltje van maakt, er vervolgens rommel in stopt , komt er natuurlijk rommel uit ! ”

Gegevens die in een verkeerd ingericht systeem worden verwerkt leiden tot verkeerde output. Gevolg is dat er verkeerde conclusies worden getrokken waarna mogelijk een risicovolle , feitelijk onverantwoorde beslissing volgt, met alle consequenties.

Wanneer het systeem op een juiste wijze is ingericht betekent dit dat de basis goed staat. Vervolgens moeten alle gegevens tijdig, juist, volledig en correct worden verwerkt. Hiermee is de basisvoorwaarde gecreëerd waardoor je in staat bent om op elk moment het juiste inzicht te verschaffen. Samenvattend kunnen we stellen dat het streven zou moeten zijn om van meet af aan de juiste basis neer te zetten om een goede en gezonde financieel administratieve basis te kunnen leggen voor uw onderneming.