MBA – module Bedrijfsadministratie

algemene cursusinformatie

In deze module leer je allereerst wat bedrijfsadministratie nu precies inhoudt. Je gaat in op het rekeningstelsel en de verplichtingen bij de aankoop van grondstoffen en handelsgoederen. Verder leer je alles over loonadministratie, bedrijfsbegrotingen, fabricagerekeningen en kostenplaatsen. Daarnaast ga je in op budgettering, de administratie van de omzet, initiële kosten en direct costing.

inhoud cursus

  • administratieve organisatie
  • budgettering
  • informatievastlegging en verstrekking d.m.v. overzichten
  • calculaties en analyses t.b.v. het beleid
  • projectadministratie en resultaatberekening per project
  • ERP-vragen op begripsniveau

toelatingseisen

Aan de vooropleiding worden geen eisen gesteld.

Advies: PDB Praktijkdiploma Boekhouden of een mbo 4 diploma op boekhoudkundig gebied.

afsluiting

De Nederlandse Associatie voor Examinering neemt de examens af van deze module. Je betaalt ook aan hen het examengeld. Het examen maak je op een computer op een locatie van de Open Universiteit. Je kiest zelf de dag en het moment waarop je dit wilt doen. Kijk voor meer informatie op www.associatie.nl.

startdatum

De module start bij voldoende aanmeldingen.

overige kosten

extra informatie

Deze module is onderdeel van de opleiding MBA Moderne Bedrijfsadministratie – compleet.