MBA – module Financiering

algemene cursusinformatie

In deze module leer je meer over bedrijfseconomie. Niet alleen het werkterrein, maar ook de plaats en het doel hiervan. Je gaat verder in op begrippen als kostenberekening, financiering, wettelijke regelingen, produceren, arbeidsverdeling en markt. Ook de verschillende ondernemingsvormen en technische arbeidsverdeling worden besproken.

inhoud cursus

  • investeringsselectie
  • vermogensmarkt
  • vormen van eigen en vreemd vermogen
  • jaarverslaglegging
  • jaarrekening analyseren
  • indexcijfers

toelatingseisen

Aan de vooropleiding worden geen eisen gesteld.

Advies: PDB Praktijkdiploma Boekhouden of een mbo 4 diploma op boekhoudkundig gebied.

afsluiting

De Nederlandse Associatie voor Examinering neemt de examens af van deze module. Je betaalt ook aan hen het examengeld. Het examen maak je op een computer op een locatie van de Open Universiteit. Je kiest zelf de dag en het moment waarop je dit wilt doen. Kijk voor meer informatie op www.associatie.nl.

Rond je de module af met een voldoende? Dan ontvang je een certificaat.

overige kosten

startdatum

De module start bij voldoende aanmeldingen.

extra informatie

Deze module is onderdeel van de opleiding MBA Moderne Bedrijfsadministratie – compleet.