Over mij

                      Gerard Schuurhof

Ik behoor als kind van de jaren 50-tig tot de telraamgeneratie en verkeer daardoor in de gelukkige omstandigheid dat ik nog heb leren schrijven met de kroontjespen. Ontwikkelingen in de tijd zorgden er voor dat de Texas Instruments rekenmachine, de rekenliniaal, de DOS computer, de mobiele telefoon en het internet op mijn pad kwamen, werden toegevoegd. Wanneer ik kijk naar de afgelopen 50 jaar dan heeft mijn generatie een enorme verandering meegemaakt, met telkens nieuwe uitdagingen.

Veranderingen op een positieve manier benaderen, hierin meegaan door het omarmen van uitdagingen, kansen en mogelijkheden heeft mij persoonlijk veel opgeleverd. Ik sta open voor allerlei zaken, ben van nature dan ook op een positieve manier nieuwsgierig en probeer vanuit de opgedane inzichten en ervaringen te leren. Betrouwbaarheid, integriteit, oplossing- en doelgerichtheid vind ik erg belangrijk. Een pragmatische en praktische instelling evenzeer.

In de loop der tijd heb ik ontdekt dat er meer is dan allerlei veronderstelde hokjes. in zijn algemeenheid denkt en vind men meestal dat dingen daar zo nodig in zouden moeten passen. Ervaring leert echter dat er vaak meer mogelijkheden zijn, maar daarvoor moet je naar mijn stellige overtuiging anders en breder kijken. Iedereen heeft zijn eigen universum en kijk op de wereld.  Meerdere invalshoeken geven vaak verrassende inzichten, juist ook buiten het veronderstelde hokje. De klant vraagt uiteindelijk om een praktische, werkbare en doelgerichte oplossing . Uiteindelijk levert  dit  voor de klant de tevredenheid en toegevoegde waarde op.