Wie ben ik ?

Mijn naam is Gerard Schuurhof.
Ik ben  67 jaar geleden geboren in Enschede. Na het vervullen van mijn militaire dienstplicht ( sergeant-foerier ; administratief / logistiek )  ben ik in 1979  mijn carrière begonnen bij de overheid als ambtenaar bij de Sociale Dienst op de afdeling uitkeringenadministratie. De volgende stap was begin jaren 90-tig toen mij de functie aandachtsfunctionaris interne zaken  en ict werd aangeboden. De inhoud van deze functie bestond onder meer uit de reguliere werkzaamheden en bijdragen die binnen een complete financiële administratie thuishoren, zoals de afhandeling van de debiteuren, crediteuren,het mede opstellen van de jaarrekening, begroting en managementrapportage, het voorbereiden van de beleids-en beheersmatige toelichtingen en tenslotte het door- / invoeren van begrotingswijzigingen. Daarnaast had ik op diverse momenten gedurende het jaar overleg met de budgethouders van de eerdergenoemde afdelingen met betrekking tot de uitgaven, inkomsten en dergelijke in het kader van de voor hen beschikbare budgetten. Vervolgens kwam er een functie op de afdeling planning & control op mijn pad. Toen er eind jaren 90-tig geen verdere doorgroeimogelijkheden meer bleken te zijn heb ik besloten om mijn carrière elders voort te zetten. Mijn doel was om nog meer kennis en werkervaring op te kunnen doen. In  de praktijk betekende deze stap dat ik vanuit de non-profit sector uiteindelijk via meerdere interim opdrachten ( w.o multinational ) in de profit sector terecht ben gekomen. Hierdoor werd het voor mij mogelijk om beide sectoren goed te vergelijken. Na diverse interim opdrachten ben ik vanaf  1 januari 2007 als ZZP-er begonnen. In deze hoedanigheid werden me de mogelijkheden geboden om me zowel op het zakelijke als persoonlijke vlak verder te ontwikkelen.

Klik hier