Waarom administratie ?

Voor u als ( startend ) ondernemer of particulier is het vaak erg lastig om uw administratie op orde te brengen en te houden. Helaas blijkt in de praktijk maar al te vaak dat facturen en bonnetjes in een map, prullenbak of schoenendoos belanden. Dit simpele gegeven betekent dat enige structuur en inzicht absoluut niet aanwezig is. Vreemd eigenlijk, want kijk je naar het prive huishoudboekje, dan weet je immers wel waar het geld vandaan komt en waar het vervolgens naar toe gaat.Voor u als ondernemer is het zonder een deugdelijke administratie immers niet mogelijk om te sturen binnen uw onderneming. Bovendien ontbreken de mogelijkheden om verantwoording af te leggen bij de bank en / of belastingdienst. Het resultaat zou kunnen zijn dat de bank u geen krediet / lening meer verstrekt en er vanuit de fiscus een ambtshalve aanslag met boete op de deurmat valt en daar bent u als ondernemer beslist niet blij mee.

Als u even bij uzelf te rade gaat kunnen onderstaande vragen, op basis van de hierboven geschetste onwenselijke situatie, eigenlijk niet concreet en juist worden beantwoord.

” Welke mogelijkheden heb ik als ondernemer op basis van de financiële situatie ? “.

” Welke keuzes zijn er mogelijk en welke mogelijkheden zijn feitelijk verantwoord ? “.

” Waar komt mijn geld nu vandaan en waar liggen nog meer mogelijkheden ? ”

” Waar gaat mijn geld op dit moment naar toe en kan het mogelijk met minder en slimmer ? ”

” Winst of Verlies binnen mijn onderneming en op welke producten of activiteit(en) dan? ”

” Welke investeringen kan of moet / kan ik dit jaar (nog) doen en is het geld daarvoor eigenlijk wel aanwezig ? ”

” Welke kosten en omzet ontwikkeling zie ik binnen mijn onderneming ? ”

” Welke cashflow laat mijn onderneming zien en wanneer heb ik behoefte aan extra vermogen / liquiditeit een lening of krediet ? ”

” Hoe lang staan mijn debiteuren gemiddeld open en betaald men eigenlijk wel op tijd? ”

ABCD Administratie wil u graag helpen om de noodzakelijke informatie helder en duidelijk in beeld te krijgen. Het inrichten, onderhouden en uitvoeren van administraties is onze specialiteit. Daarnaast bieden we u ondersteuning en voorzien we u van zinvolle managementinformatie om uw bedrijfsactiviteiten te sturen en te verbeteren. U wordt in staat gesteld om verantwoorde en vooral onderbouwde keuzes te maken.