Dienstverlening

ABCD is een zakelijk dienstverlener die u op diverse terreinen ondersteuning kan verlenen.  Hieronder treft U een overzicht  aan met de activiteiten waarbij ondersteuning kan worden verleend en een opsomming van de diverse opleidingen die kunnen worden gevolgd.

 

OPLEIDINGEN

 • Basis Kennis Boekhouden
 • Praktijk diploma Boekhouden
 • Moderne Bedrijfsadministratie
 • Bedrijfseconomie
 • Bedrijfsadministratie
 • Nemas Middle Management
 • Economie
 • Marketing
 • Consumentengedrag

ACTIVITEITEN

 • Projecten
 • Financieel administratieve systemen
 • Administratie
 • Risico analyse
 • Periodeafsluiting
 • Voorraad
 • Vaste activa
 • Administratieve organisatie
 • Interne controle